Методичні вказівки для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Технічна механіка"
Весь лекційний і мультимедійний матеріал зберігається у хмарному сховищі Google Drive і створений у програмах Microsoft Word i PowerPoint.